تبلیغات نمایشگاهی

  • آیا اکنون زمان آن رسیده که کسب و کار خود را با شرکت در نمایشگاه توسعه دهیم؟
  • آیا حضور در نمایشگاه سود دهی کسب و کار را افزایش خواهد داد؟

نمایشگاه به عنوان محلی که سه عنصر عرضه کننده، مشتری و کالا(خدمات) در یکجا گردهم می آیند، دارای اهمیت خاصی است.  هر مشتری، کالا و عرضه کنندگان متعددی را پیش رو دارد و عرضه کننده نیز در حالی بخشی از بازار هدف خود را یکجا پیش رو دارد،  که مشتری از نزدیک قادر به مشاهده و مقایسه کالا با رقبا است. همچنین نمایشگاه محلی برای ایده گرفتن و الگو برداری رقباست که همواره باید مد نظر قرار گیرد. شرکت در نمایشگاه بدون برنامه آن هم در چنین شرایط رقابتی، نه تنها بی فایده بوده  و باعث رشد نخواهد شد، بلکه ممکن است مضر نیز باشد.در نمایشگاه با قرار گرفتن در ترازوی مقایسه رقبا،  نقاط ضعف احتمالی پررنگ می شود و این در حالی است که ممکن است نقاط قوت نیز مورد الگو برداری رقبا قرار گیرد.

شرکت در نمایشگاه شبیه اصل معروف کاشت، داشت و برداشت در کشاورزی است و از سه بخش تشکیل شده است: قبل از برگزاری نمایشگاه، مدت برگزاری نمایشگاه و پس از برگزاری نمایشگاه. اگر از توانایی بیزینس خود برای رقابت اطمینان دارید، می توانید برای شرکت در نمایشگاه فکر کنید. مرحله اول فاز مطالعه بازار و بررسی بازار هدف نمایشگاه است. در نمایشگاههای خارج از کشور و شهرستان، بررسی بازارهدف بسیار مهم است. شرکت در نمایشگاه های خارجی در کشورهایی که اقتصاد موازی دارند(خود تولید کننده و صادر کننده هستند) ویا محصول تولیدی سنخیتی با بازار آنها ندارد کاری بیهوده خواهد بود. در هر صورت اگر فاز مطالعه بازار مثبت بود، می توانید کار خود را در سه بخش شروع کنید.

  • قبل از برگزاری نمایشگاه: اکنون زمان آن است که اگر برند خود را نساخته اید، شروع کنید. داشتن نام تجاری، لوگو، سایت، بروشور و کاتالوگ های کاغذی، بروشور و کاتالوگهای الکترونیک (CD)، هدایای تبلیغاتی، بهسازی محصول و بسته بندی آن و همچنین تهیه فیلم ها و کلیپ های مناسب جهت نمایش در غرفه و سایر تبلیغات.
  • هنگام برگزاری نمایشگاه: مدت برگزاری نمایشگاه فرصت کوتاهی است که به سرعت می گذرد و باید از لحظه لحظه آن استفاده کرد. چه بسا مشتریان آینده از مقابل شما عبور کنند و شما باید برای جذب آنان برنامه داشته باشید. شاید ساده ترین کار ایجاد لیستی شامل نام و اطلاعات مراجعه کننده گان به غرفه شما باشد تا در آینده با آنان تماس حاصل کنید. اگرچه تدارک یک برگ کاغذ حاوی جدول خالی برای پر کردن اطلاعات مشتریان لازم است ولی آیا کافی هم هست؟ هدف اصلی تهیه بانک اطلاعات مشتریان و علاقه مندان است، یا به روش سنتی و یا به روش های مدرن با استفاده از تکنولوژی های روز.
  • پس از برگزاری نمایشگاه: گرچه برگزاری نمایشگاه به پایان رسیده ولی کار اصلی تازه شروع شده است.اکنون زمان برداشت است. نباید مشتریان بالقوه ای که با زحمت زیاد در نمایشگاه شناخته شده اند، رها کرد. بلکه با برنامه ریزی درست باید آنها را به مشتریان واقعی تبدیل کرد.