برندینگ

خدمات برندینگ:

ساخت برند یا همان نام تجاری با تحلیل مشخصه های تجاری، شناسایی بازار هدف، بررسی رقبا، مبتنی بر استانداردهای بین المللی و ویژگی های بومی با نگاه به آینده.

مراحل ساخت برند

  • زیر ساخت یا بخش فیزیکی برند: ساخت نیازهای اولیه برندشامل انتخاب نام، آرم، لوگو، وب سایت، کارت ویزیت، سربرگ، پاکت، جعبه و سایر فعالیتهای کلاسیک تبلیغاتی است.
  • بخش معنوی برند : تبلیغات محیطی، تبلیغات رسانه ای، تبلیغات شبکه های اجتماعی، سیاست های مشتری مداری و در نهایت کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده است.

پاسخ مشتری به مجموع این سیاست ها به همراه کیفیت بالای محصولات و خدمات، سازنده برند شما خواهد بود. برندشما برتری شما به سایر کسب و کارهای مشابه خواهد بود.