ماسک سه لایه

ماسک سه لایه: این نوع ماسک از سه لایه تشکیل شده که لایه وسط آن وظیفه تصفیه و فیلتراسیون و جذب ذرات و قطرات موجود در هوا را بر عهده دارد و این لایه از melt-blown نشکیل شده است و لایه داخلی نیز هرگونه آب و رطوبت و عرق و آب دهان را جذب می نماید.