ژل ضد عفونی کننده الکلی

حاوی حداقل ۷۰% الکل اتیلیک برای ضد عفونی دست