نمونه کار فیلم و کلیپ

در این بخش نمونه هایی از کارهای انجام شده برای آشنایی شما و انتخاب راحت تر خدمات از ما آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

نمونه کارها:

نمونه فیلم تبلیغاتی و صنعتی و همچنین فیلم از خط تولید آورده شده و امکان دانلود فیلم ها (امکان دانلود رایگان فیلم مستند وجود دارد)

نمونه

 

 

نمونه فیلم مستند قابل دانلود (امکان دانلود رایگان فیلم مستند وجود دارد) فیلم مستند ایرانی فوق در سال ۱۳۹۱ ساخته شده است.

نمونه